Авторизація

УВАГА

Наразі знято всі обмеження для доступу до розділів цього сайту. Це тимчасовий захід.

1 рік тому
Центр Інформації і Документації
Академії адвокатури України
1125
запитів за тиждень

// Вітаємо!

З метою кращого доступу студентів, викладачів, інших зацікавлених осіб до різноманітної інформації і документації, що стосується освітнього процесу, було прийнято рішення створити окремий високотехнологічний сайт, який не тільки дозволяв би швидко знаходити потрібні дані, а й забезпечував би ефективний зворотній зв'язок.

Будемо вдячні за ваші рекомендації, зауваження, поради і пропозиції.

Топ-10 найпопулярніших ресурсів за останній тиждень:

  1. Освітні програми 90
  2. Силабуси 22
  3. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році 22
  4. Програми дисциплін 20
  5. Правила прийому 14
  6. Каталог дисциплін 13
  7. Періодика за міткою 13
  8. Процедури 10
  9. Акредитація 9
  10. Документи 8

ПЕРІОДИКА :

Порада. Якщо вас цікавить певний тип/тематика документів, можна скористатись пошуком за міткою (тегом).

Лист МОН

28 | 01 | 2022

МОН рекомендує дистанційне навчання до кінця лютого

В своєму листі № 1/1266-22 від 25.01.2022 р. Міністерство освіти і науки України рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах вищої, фахової передвищої освіти до 25 лютого 2022 року

У листі МОН констатовано погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням респіраторної хвороби COVID-19 та стрімке поширення коронавірусної хвороби (штаму «Омікрон»), у зв“язку з чим пропонується відповідно до ситуації в конкретних регіонах запровадити дистанційне навчання в закладах вищої, фахової передвищої освіти з 27 січня…

Дослідження

12 | 01 | 2022

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, підготувала черговий прогноз на період 12–25 січня 2022 р. («Прогноз РГ-59»). Робоча група була створена розпорядженням Президії Національної академії наук і діє на базі Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

На підставі вивчення динаміки кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дослідники доходять висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Україна, загалом, слідує тенденціям…

Конференції

12 | 01 | 2022

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2022 році

Інститут модернізації змісту освіти МОН України підготував Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2022 році, який сформовано з пропозицій заклвдів вищої освіти. Цей Перелік має суто інформаційний характер; він складається з понад 400 сторінок і, отже, кожен науковець чи аспірант зможе знайти в ньому цікаві заходи за…

аналітика

12 | 01 | 2022

Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії

Презентовано аналітичний звіт за результатами дослідження, метою якого стало вивчення практики закладів вищої освіти і наукових установ із підготовки аспірантів за новими правилами, а також досвіду організації захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в «одноразових» спеціалізованих учених радах.

Автори дослідження поставили перед собою запитання: якою мірою наявний досвід реформування був корисним та ефективним для вітчизняної системи вищої освіти; яким чином заходи, пов’язані із запровадженням нової моделі аспірантури та порядку присудження наукового ступеня доктора філософії, а також початку акредитації освітньо-наукових програм докторського…

Дослідження

21 | 11 | 2021

Як виявити, задокументувати та запобігти плагіату під час іспитів?

Масштабне дослідження проявів академічної недоброчесності під час іспитів було проведено в одному з університетів Німеччини. Підсумки – від цілком тривіальних до абсолютно неочікуваних.

Для виявлення та кількісної оцінки плагіату (списування) було використано методики, які порівнюють подібність відповідей на запитання із кількома варіантами між сусідами по партах та несусідами. Далі, використовуючи такий підхід, дослідники всебічно документували шахрайство на іспитах та фіксували характеристики студентів, які вдаються до обману.…

Дослідження

21 | 11 | 2021

Онлайн-освіта і «дружнє менторство»

Надання вищої освіти онлайн займають центральне місце в полі зору не тільки її здобувачів та педагогів, але й фахівців з поведінкових наук – психологів, соціологів, когнітивістів... Багато складних питань, що постають у цьому контексті, пов’язані з проблемами самоорганізації студентів.

В Ерланген-Нюрнберзькому університеті, який перейшов на онлайн-викладання через пандемію COVID-19, було проведено рандомізоване контрольоване дослідження (randomized controlled trial, RCT) наслідків запровадження так зв. «дружнього наставництва» (чи «однорівневого менторства», peer mentoring) у дистанційному режимі. Наставниками…