Авторизація

УВАГА

Наразі знято всі обмеження для доступу до розділів цього сайту. Це тимчасовий захід.

1 рік тому
Центр Інформації і Документації
Академії адвокатури України
13
запитів за тиждень

Структурні підрозділи // Органи управління

Органи управління Академії, їх повноваження і порядок утворення визначаються розділом 7 статуту Академії адвокатури. Згідно з п.7.1 статуту «Органами управління Академії є Загальні збори Учасників, Наглядова рада (у разі утворення), Вчена рада та виконавчий орган – Ректор»