Авторизація

УВАГА

Наразі знято всі обмеження для доступу до розділів цього сайту. Це тимчасовий захід.

1 рік тому
Центр Інформації і Документації
Академії адвокатури України
4
запитів за тиждень

Періодика // Інформація

Відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України затвердило  результати рецензування тем дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

3 березня поточного року рішенням розширеного бюро відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України одноголосно затверджені запропоновані Координаційним бюро з проблем кримінального процесу результати рецензування тем дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (файл додається).

Академік-секретар відділення Юрій Баулін також позитивно оцінив діяльність колективу відділення з розробки перспективних напрямів наукових досліджень з кримінального процесу. Подяку всім членам Координаційного бюро за участь у фаховому напрацюванні положень кримінальної процесуальної політики у сфері наукових досліджень та рецензуванні тематики дисертаційних робіт висловив голова Координаційного бюро проф. Микола Шумило.

В роботі Бюро брала участь ректорка нашої Академії — член-кореспондентка НАПрН України Тетяна Варфоломеєва.

Скачати затверджений перелік тем можна за цим посиланням.