КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Курс відеолекцій від авторів першого в Україні
    науково-практичного коментаря до нового КПК
Мета проекту

KPKU.info — це Інтернет-проект, покликаний сприяти якомога швидшому та ефективнішому втіленню у життя сучасних ідей, принципів, підходів, що нарешті знайшли своє місце у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року. Цілком зрозуміло, що впровадження нового Кодексу не буде легким та безболісним. Будуть складності, буде й спротив. Причому спротив не тільки (а, можливо, й не стільки) зовнішній, «чиновницький», скільки внутрішній, суб'єктивний. Адже занадто довго ми працювали під знаком інквізиційного процесу, маючи такі загальновизнані універсальні принципи справедливого суду, як диспозитивність, змагальність, презумпція невинуватості, favor defensionis тощо лише у паперовій формі.

Саме тому, шлях до сприятливого професійного середовища для кращого функціонування правоохоронної системи, заснованої на європейських стандартах, лежить в першу чергу через подолання морального тягаря минулого досвіду.

В цьому сенсі відеолекції провідних українських процесуалістів — вчених, викладачів права, суддів, адвокатів, — може статися, відіграють певну роль у формуванні нового модусу правового мислення і зможуть створити додаткові імпульси для його втілення у практиці кримінального судочинства.

Представлені на цьому сайті відеолекції в жодному разі не претендують на всеохопність академічного курсу. Більше того, відеолекція за своєю природою не може замінити підручник, навчальний посібник, науково-практичний коментар. Наша головна мета — найширша популяризація ідей, покладених в основу як самого Кодексу, так і коментаря до нього. Тому цей проект не є альтернативою чи сурогатом паперового видання, він лише прагне доповнити, розвинути, додати нових барв класичному коментареві і зробити це у сучасній, доступній і привабливій формі.

Подальший розвиток

Відеолекція як новітній жанр наукової та навчальної мережевої документалістики має низку суттєвих переваг порівняно з фаховими літературними джерелами. Це й безпосередність та персоналізованість інформації, її емоційна забарвленість, «людяність»; це й одночасне включення в слухача (глядача) кількох каналів сприйняття, що дозволяє засвоювати складні фахові питання значно ефективніше; зрештою, це — широка доступність, швидка оновлюваність тощо.

Враховуючи зазначені переваги, цей проект не стоятиме на місці. У найближчих планах — запис та оприлюднення нових відеолекцій від авторів науково-практичного коментаря, які з різних причин ще не взяли участь у проекті, але висловили на це згоду і бажання. Таким чином вже незабаром на KPKU.INFO буде представлено відеокурс з послідовним викладенням матеріалу, який охоплюватиме практично весь зміст нового Кодексу.

Після того, як новий КПК попрацює певний відтинок часу та утвориться первинна практика його застування, буде випущено «другу серію» відеолекцій, причому із залученням не тільки авторів коментаря, але й інших спеціалістів, практичних працівників. Можливо, окрім відеолекцій, знайдеться місце і для «відеозауважень» — коротких сюжетів з відповідями на гості нагальні питання.

Згодом планується оздобити цей сайт низкою сервісів зі світу Web 2.0 — з метою впровадження інтерактивності та створення спільноти зацікавлених користувачів, які б могли ділитися власним досвідом, ставити питання визнаним фахівцям, брати участь у обговореннях, висловлювати пропозиції тощо.

Для того, щоб оперативно дізнаватись про всі нові матеріали, що з’являтимуться на цьому сайті, станьте читачем стрічки @KPKU_info в інформаційній мережі Twitter.

Обкладинка
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. —
К.: Юстиніан, 2012. — 1224 с. — ISBN 978-966-8257-89-6

Авторський колектив: Гончаренко В.Г., Нор В.Т., Шумило М.Є., Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В., Гора І.В., Громова М.Є., Когутич І.І., Колесник В.А., Кудінов С.О., Легких К.В., Лобойко Л.М., Міщенко С.М., Письменний Д.П., Попелюшко В.О., Пушкар П.В., Рожнова В.В., Савицький Д.О., Сердюк В.В., Сисоєнко Г.І., Тищенко Є.Ф., Удалова Л.Д., Шехавцов Р.М., Шибіко В.П., Яновська О.Г.

Україна нарешті одержала довгоочікуваний, вкрай необхідний і правильно названий Кримінальний процесуальний кодекс. Його наукова концепція, логіка побудови і нормативний зміст повинні забезпечити справедливе й ефективне кримінальне судочинство з теоретично зрілими правами та обов’язками його учасників і етичними процедурами дійсно рівноправного, змагального, неупередженого й диспозитивного здійснення судової функції влади народу.

Новий Кодекс утверджує чітку концепцію забезпечення максимально ефективного захисту матеріального кримінального права шляхом швидкого, повного й неупередженого здійснення кримінального провадження в усіх випадках виявлення кримінальних правопорушень, обумовлюючи таким чином реальну та дієву охорону прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також інших громадян, суспільства й держави в цілому.

Значним достоїнством Кодексу є унормування дійсної рівності сторін в змагальному процесіПричому в порівнянні з минулим процесуальним законодавством відчутно розширено права адвоката і зміцнено гарантії їх реалізації та зменшено обсяг прав прокурора, тобто функції обвинувачення й захисту стали, в основному, врівноваженими, що зміцнює разом з іншими факторами можливість суду неупереджено розглядати справи та приймати виважені й справедливі рішення. При цьому принципово в сенсі забезпечення неупередженого судочинства і захисту прав, свобод та законних інтересів особи зростає контрольна функція суду на досудовому етапі провадження.

Завершеності, доступності й ефективності кримінальному судочинству додають конструктивні і логічні новели, зокрема, зміцнення законності провадження та збереження доктрини непорушності прав і свобод особи введенням процесуальної фігури слідчого судді, ліквідація інституту повернення судом справи для додаткового розслідування, трансформація стадії порушення кримінальної справи в спрощену процедуру початку розслідування справ про кримінальні правопорушення, реалізація конституційної вимоги про утворення й процедуру діяльності суду присяжних, лібералізація заходів процесуального примусу, введення прогресивного кримінального провадження на підставі угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим і між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості, забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці під час кримінального провадження, упорядкування міжнародного співробітництва у галузі кримінального провадження та багато інших удосконалень змістового й редакційного характеру.

Цілком зрозуміло, що такий важливий юридичний документ, яким є Кримінальний процесуальний кодекс України, Новий КПК потребує чітко спрямованого на практику наукового коментаря котрий має повсякденно і дуже активно застосовуватись великою армією юристів-професіоналів та багатьма зацікавленими особами, потребує чітко спрямованого на практику наукового коментаря, щоб зробити його використання зрозумілим й ефективним, особливо з урахуванням теоретичної складності окремих положень Кодексу, деякого впливу застарілих процесуальних постулатів та наявності низки формулювань і визначень, які вимагають оціночних суджень.

Авторський колектив, розуміючи всю відповідальність поставленого перед ним завдання, доклав усіх зусиль для підготовки повного й доступного твору, що, сподіваємось, буде корисним у нелегкій правозастосовній діяльності суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, стане в нагоді викладачам, студентам, аспірантам юридичних навчальних закладів. З великою подякою будуть сприйняті авторами критичні зауваження і конструктивні побажання вимогливого й доброзичливого читача.

Подяка

Особливу подяку висловлюємо менеджеру видавничого інформаційно-навчального комплексу Академії адвокатури України Вірі Олександрівні Павловій за величезну допомогу в технічному впорядкуванні рукопису Коментаря та виконавчому директору видавництва «Юстініан» Олені Олексіївні Осмоловській за видатну роль, яку вона відіграла, щоб наш твір побачив світ.

Відеолекції

Презентовані на цьому сайті відеоматеріали ми назвали відеолекціями, хоча це, радше, відеорозповіді чи відеобесіди. Як зазначалося вище, визначальними рисами нашого науково-практичного коментаря ми намагалися зробити доступність викладу та справжню практичну акцентованість його змісту. Тому ідея доповнити традиційний текст більш людяним «каналом спілкування» з читачем видалася нам цілком органічною.

Всі відеолекції фільмовано на студії навчальних фільмів Академії адвокатури України спеціально для Інтернет-проекту KPKU.INFO.

авторський колектив
 • Якщо у вас не надто швидке підключення до Інтернет

  Всі відеоматеріали проекту KPKU.INFO розміщено на відеохостингу YouTube і за умовчанням транслюються у форматі Flash. Формат Flash Video (FLV) вважається дещо застарілим, але досі найбільш поширеним медіаконтейнером, призначеним для передачі відео через Інтернет. Він використовується такими потужними сервісами відеохостингу, як YouTube, Google Video, Вконтакте, RuTube та багатьма іншими. Безперечними перевагами Flash Video є доступність програми перегляду Adobe ® Flash ® Player (за даними компанії Adobe це програмне забезпечення встановлено в 99% користувачів Інтернет), підтримка апаратного прискорення декодування графіки, що забезпечує можливість відтворення відео на відносно слабких комп’ютерах, та порівняно високий рівень якості відеоконтенту.

  Отже, якщо ви працюєте на не надто сучасному комп’ютері або ноутбуці класу нетбук, а швидкість каналу підключення до мережи Інтернет не дуже висока (мобільний Інтеренет чи xDSL у «години пік»), технологія Flash Video забезпечить прийнятний компроміс між якістю «картинки» та плавністью її відображення – за умовчанням відео буде відтворюватись у середній якості (480p).

  Якщо ж при перегляді відеолекції раптом траплятимуться паузи, негаразди зі звуком або інші неприємні ефекти, слід підкорегувати налаштування. Спробуйте встановити якість відео у автоматичний режим (опція «автонастройка»), а якщо це не дасть позитивного результату, послідовно зменшуйте якість відео (480p → 360p → 240p). Якщо ж і в мінімальній якості відео відтворюватиметься ривками, «медицина безсила» – потрібен більш сучасний комп’ютер та/або більш швидкий Інтернет.

 • Якщо ви жодної миті не можете без iPad

  Як відомо, суттєвим недоліком Flash є неможливість перегляду відео даного медіаформату на популярних мобільних пристроях від компанії Apple – iPad та iPhone. Більше того, деякі мобільні браузери для інших платформ також не підтримують Flash (наприклад, Chrome для Android та ін.). Якщо це ваш випадок – не варто турбуватись. Відеолекції автоматично будуть відтворюватись на вашому улюбленому планшеті у тому форматі, що є дружнім для мобільних пристроїв, несумісних із Flash Video.

  (Варто також у дужках зазначити, що даний сайт не адаптовано для перегляду на мобільних телефонах/смартфонах, і це зроблено із принципових міркувань: телефон лишається телефоном навіть із екраном у 4 з лишком дюйми, а відеолекції з проблем застосування нового КПК – не розважальні ролики, але інформаційно насичені навчальні ресурси, що потребують уваги і зосередженості. Тому видається, що їх перегляд на смартфоні – не найкраща ідея).

  Слід пам’ятати, що мобільні пристрої можуть отримувати доступ до Інтернету різними шляхами: як правило – за допомогою передачі даних у мобільній мережі (GSM/GPRS/EDGE/UMTS) або під’єднавшись до бездротової мережі WiFi (екзотичні способи тут не розглядаються). При цьому швидкість доступу може відрізнятись у кілька разів. Зазвичай мобільний Інтернет не забезпечує належного комфорту при перегляді відео. Лише підключення до широкосмугової мережи 3G (UMTS) наближається до мінімальних вимог щодо швидкості передачі відеоданих. За наявності лише мобільного доступу до Інтернет слід обрати меншу якість відео у налаштуваннях програвача для уникнення дратуючих підгальмовувань.

 • Якщо ви маєте швидкісне безлімітне Інтернет-з’єднання

  Технічні параметри пропонованих на сайті відеоматеріалів дозволяють дивитись відеолекції на великому моніторі або навіть сучасному LCD/LED-телевізорі чи плазмовій панелі у найвищій якості за стандартом 720p або 1080p.

  Увага, важливо!Але будьте обережні! Якщо ви користуєтесь послугою підключення до мережі Інтернет, розмір оплати якої залежить від трафіку (обсягу переданих/отриманих даних), будьте готові до великих рахунків! Адже відео високої чіткості (HD) стандарту 720p, а тим більше 1080p, обраховується сотнями мегабайт, і загальний підсумок спожитого Інтернет-трафіку може становити гігабайти. Отже, наполегливо радимо дивитися відеолекції у високій якості лише за наявності безлімітного широкосмугового підключення до Інтернет.

  Окрім перегляду картинки з комп’ютера на великому екрані, є й інший шлях. Сучасні телевізори останнього покоління зазвичай оздоблюються низкою інтелектуальних функцій (т.зв. SmartTV), серед яких – пряме підключення до відеохостингу YouTube. При цьому відпадає потреба підключати телевізор до комп’ютера та користуватись браузером для доступу до Інтернет-ресурсів; щоправда, функціональність таких рішень, як правило, суттєво обмежена. Якщо ви є щасливим власником телевізора, що підтримує SmartTV, спробуйте налаштувати програму-клієнт YouTube на своєму телеприймачі для прямого доступу до відеолекцій.

  В будь-якому разі, якщо ви хочете подивитись відеолекцію у високій якості, слід відповідним чином налаштувати програвач відео.

1Наведіть курсор на екран програвача відео. Знизу з’явиться смужка з іконками елементів управління програвачем. У нижньому куті праворуч знайдіть значок (кнопку), що має вигляд шестірні.

2Лівою кнопкою мишки натисніть значок, що нагадує шестірню. З’явиться меню налаштування якості відео. За умовчанням відео транслюється із середніми налаштуваннями якості (480p). Спробуйте опцію «Автонастройка» або оберіть бажане значення вручну, керуючись порадами, наведеними вище.

3Зауважте: якщо ваш пристрій відображення (монітор, телевізор абощо) не відповідає специфікації FullHD, встановлювати максимальне значення якості (1080p) не має сенсу. Для пристроїв із розміром екрану (розділенням) 1280x720 пікселів (т.зв. HD ready 720) або менше цілком достатньо значення 720p. Обравши відео високої якості, перейдіть у повноекранний режим відтворення: в іншому разі ви не побачите суттєвої різниці. Для цього натисніть крайній правий значок, що має вигляд прямокутника.

Tweets