Авторизація

УВАГА

Наразі знято всі обмеження для доступу до розділів цього сайту. Це тимчасовий захід.

1 рік тому
Центр Інформації і Документації
Академії адвокатури України
5
запитів за тиждень

Документація // Правила прийому до Академії адвокатури України у 2021 році

Більше інформації і документації з питань прийому на навчання доступно на сайті приймальної комісії Академії: vstup.aau.edu.ua.

 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ

  Затверджено вченою радою Академії адвокатури України та введено в дію наказом ректора № 85 від 24 грудня 2020 р.

  Файл у форматі PDF (~470 kB)
 • Додаток 1. ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

  (Перелік згенеровано ЄДБО)

  Файл у форматі PDF (~135 kB)
 • Додаток 2. ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ)

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), фахових випробуваннях, які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

  Файл у форматі PDF (~120 kB)
 • Додаток 3. ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

  Перелік фахових випробувань для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

  Файл у форматі PDF (~100 kB)
 • Додаток 4. ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ СЕРЕДНЬОГО БАЛА ДОКУМЕНТА ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, ОБРАХОВАНОГО ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, В ШКАЛУ 100-200

  Файл у форматі PDF (~115 kB)
 • Додаток 5. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК ДОКУМЕНТА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ, ВИСТАВЛЕНИХ НЕ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ЗНАЧЕННЯМ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ

  (шкала ECTS/100-бальна шкала; 4-бальна шкала; національна шкала)

  Файл у форматі PDF (~100 kB)
 • Додаток 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ЖУРНАЛІСТІВ ПРИ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

  Файл у форматі PDF (~135 kB)
 • Додаток 7. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ В 2021 РОЦІ

  Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2021 році, затверджені рішенням вченої ради Академії адвокатури України від 24 грудня 2020 р., протокол № 4

  Файл у форматі PDF (~155 kB)