Активність

Центр Інформації і Документації
Академії адвокатури України
6
запитів за тиждень

Спеціалізовані сайти Екзаменаційних комісій

Сайт ЕК № 1. Право : Бакалаврат

Екзаменаційна комісія № 1 створена наказом ректора Академії №178/3 від 15 травня 2020 року для здійснення атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної та заочної форм навчання

 

Сайт ЕК № 2. Право : Магістратура

Екзаменаційна комісія № 2 створена наказом ректора Академії №178/3  від 15 травня 2020 року для здійснення атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної та заочної форм навчання

 

Сайт ЕК № 3 та № 4. Міжнародне право : Бакалаврат, Магістратура

Екзаменаційні комісії № 3 та № 4 створені наказом ректора Академії №178/2  від 15 травня 2020 року для здійснення атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання, спеціальність «Міжнародне право»